Carl Bennet mötte Ruter Dams styrelsegrupp, 26 okt.

IMG_7089.JPG

Carl Bennet var imponerad över kompetensen hos Ruter Dams styrelsegrupp, när han hörde alla deltagares presentationer av sig själva.

Carl berättade om sin bakgrund på Kockums och Electrolux där han anställdes av Rune Andersson och blev VD på Electrolux storkök. Tillsammans köpte de Getinge, ett fint företag med dåligt resultat men där de såg potential.

Carl Bennet beskrev personligt hur utvecklingen från anställd till industriman gick till. Vi fick höra historien om gruvbolaget Boliden, ett ägarlöst företag som i början av 2000-talet utsattes för tuffa försök från ett antal olika intressenter som ville få makt i företaget. Förklaringen var enkel. Boliden hade ingen tydlig ägare. De som ville köpa in sig såg möjlighet att få utdelning och pengar.

IMG_0873.jpgVi talade om fler svenska företag som inte har lyckats hitta en stark svensk ägare; exempelvis statligt ägda Pharmacia som sålde fantastiska värden inom läkemedelsindustri och livsmedel. Forskning och ägarskap försvann från Sverige. Livsmedelsindustrin gick till Norge. Läkemedelsindustrin återfinns nu i olika former inom ramen för andra företag.

IMG_0868.jpg IMG_0872.jpg

Vi hade fokus på styrelsearbete, vikten av starka, tydliga och modiga ägare. Hur en styrelseordförande bör tänka när hon/han söker och tillsätter styrelseledamöter. Branscherfarenhet är nödvändigt kunnande. Klokskap, erfarenhet och gott omdöme värdesätter han. Ekonomiskt och finansiellt kunnande är nödvändigt.’

Styrelsen är ett team, och ordförandens roll är att bidra där. I dagens snabbt föränderliga värld gäller det att vara lyhörd. Det är VD och koncernledning som driver företag. Styrelsen ska hålla fingrarna borta från det operativa jobbet. Men de måste förstå verksamheten så att de kan ställa rätt frågor. Styrelsen är ytterst ansvarig.

IMG_0867.jpg IMG_0876.jpg

Med ett ökande regelverk från EU och andra globala institutioner är det extra viktigt att ha en styrelse som inte fastnar i regler, utan tänker framåt på verksamhetens utveckling och lönsamhet.

Det var en stor glädje att möta Carl Bennet, som är tydlig med sina åsikter och en viktig person i svenskt näringsliv.

Text: Gunilla Arhen
Bild: Marika Lundsten

publicerad: 2017-10-27