Carina Olson, Ruter Dam 2009, ny VD och koncernchef Praktikertjänst

Carina_Olson_2.jpg

 Berätta om ditt nya jobb
Jag tillträdde som vd och koncernchef i Praktikertjänst den 1 november. Praktikertjänst är ett unikt bolag som ägs och drivs av professionen, i huvudsak läkare och tandläkare. Idag omsätter bolaget 11 miljarder kronor och har 9 500 medarbetare. Nästa år fyller bolaget 60 år och jag vill att vi med hög kvalitet och omtanke om både patienter och medarbetare tar oss mot vår vision att blir Sveriges mest attraktiva vårdbolag.

Vilka utmaningar ser du
Praktikertjänst står för långsiktighet och mitt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för tillväxt och hög produktivitet, samt kvalitet och stöd till verksamheterna genom en effektiv och serviceorienterad central funktion. En styrka i vår verksamhetsmodell är att våra ägare är verksamma i bolaget och genom att stärka ägarrollen kan vi skapa ett ännu större engagemang och nyttja vår konkurrensfördel ännu bättre.

Vi värnar valfrihet och tycker att vård ska drivas på lika villkor – det är ett problem idag att det inte är lika villkor mellan privata och offentliga aktörer. Jag ser också att utvecklingen i vården går väldigt snabbt, inte minst i och med digitaliseringen, samt ett stort rekryteringsbehov inom alla vårdyrken, på grund av många pensionsavgångar, när det redan råder brist på vårdpersonal i flera delar av landet.

Vad ger dig energi och vad gör du på fritiden
Jag får energi av nya utmaningar och förändring samt att få medarbetare att växa och ta större ansvar. Jag kopplar av genom att bara vara, men också genom att träna eller läsa en bra bok. Just nu läser jag Hon måste dö, sjätte delen i serien Millennium. Jag gillar också resa och uppleva nya platser.

publicerad: 2019-11-18