RuterDam_monster_A_webb_edited.jpg

Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer

på hög nivå i stora företag

Våra ledord är Affärsmässighet, Kvalitet och Resultat

Ruter Dam har funnits i över 30 år och 1400 kvinnliga chefer har genomgått det

1-åriga Chefsutveck­lings- och mentorprogrammet. Många återfinns idag på höga positioner i svenskt näringsliv. Programmet är unikt och med ett stort affärsfokus. Genom mentorskap, nätverk och utveckling av det personliga ledarskapet blir deltagarna redo att ta nästa steg i sina karriärer.

I syfte att bidra till kvinnors professionella nätverk och relationsbyggande erbjuds även alla programdeltagare medlemskap i Ruter Dams AffärsNätverk

Årets Ruter Dam 2021 - Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall

Nominering till Ruter Dam 2022 är nu stängd

Nominering till Spader Ess är nu stängd

Boss Mug
RUTER DAM

För kvinnliga seniora ledare, med målet att deltagarna avancerar till högre chefsposter inom sina företag.

AA9I6960.JPG
SPADER ESS

För kvinnor i början av karriären. Målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till bra ledare inom organisationen och får en stabil plattform. 

AA9I3813.JPG
AFFÄRSNÄTVERK

Ruter Dams nätverk är öppet för de som genomgått vårt
1-åriga chefs- och mentorprogram.

RuterDam_monster_A_webb_edited.jpg