Back to work mingle hos White Arikitekter, Malmö

IMG_7734.JPG

IMG_7735.JPG

Ruter Dams Affärsnätverk bjöds in till ett Back to work mingle hos White Arkitekter i Malmö.  Alexandra Hagen Ruter Dam 2016, VD för White arkitekter, välkomnade oss och höll en kort dragning på ämnet Att leda på gränsen mellan kreativitet och lönsamhet. Mycket intressant och inspirerande!


publicerad: 2020-02-21