"Att öka i motvind", en affärslunch med Elisabeth Blide, VD Norra Halland, 10 nov.

IMG_7089.JPG

Vi Ruter Damer hade förmånen att lyssna på Elisabeth Blide, VD, Chefsredaktör och ansvarig utgivare på tidningen Norra Halland som ökar upplagan. 

En papperstidning som utkommer två dagar per vecka och som funnits sedan 1921, tidningar har också total distribution två gånger per månad i Kungsbacka kommun. Elisabeth leder en dagstidning som gått mot branschen och ökat pappersupplagan flera år i rad. Den 1 januari 2014 tog Elisabeth över en familjeägd tidning med blypressar och till åren kommen teknik.

10_nov_4.jpgUnder dessa år har mycket förändrats men de har också varsamt tagit tillvara på värderingar. Efter att grundaren tyvärr avled endast fem dagar efter att Elisabeth startat på tidningen, öppnade sig möjligheter för nya strategier och ny utveckling.

I en global föränderlig värld, förblir Norra Halland extremt lokal. Man värnar om de lokala, nära nyheterna, man har kvar rubriker såsom föreningsnytt, man engagerar sig i de lokala frågorna, är närvarande och synliga i många sammanhang inom kommunen.  Invånarna vet vilka som arbetar på tidningen, det skapar en personliga relationer och förtroende. Man tappade en hel del annonsintäkter för något år sedan, men de arbetar sig tillbaka genom ett målmedvetet och genomtänkt arbetssätt.

På tidningen arbetar man vidare på för att öka digitaliseringen, skyndar långsamt och tar till sig goda lösningar, som man vet fungerar i deras miljö. Man ser på stor tillförsikt inför framtiden och vet att människor uppskattar det ”närproducerade” i denna globala och föränderliga värld vi befinner oss i, det gör att Norra Halland är unika i området där de verkar.

10_nov_3.jpg 10_nov.jpg

Text: Ing-Marie Persmo
Foto: Annika Modig

publicerad: 2017-11-17