Pressmeddelande Årets Ruter Dam 2016: Helena Stjernholm, VD Industrivärden

Helena Stjernholm har utsetts till Årets Ruter Dam 2016. Hedersutmärkelsen går till
den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefsposten i det svenska
näringslivet under det senaste året.

Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam delades ut första gången 1990. På den tiden var
kvinnliga chefer sällsynta. I dag, 26 år senare, finns det betydligt fler kvinnor på tunga
chefsposter.

Årets Ruter Dam 2016, Helena Stjernholm utnämndes i september 2015 till VD för
Industrivärden. Industrivärdens förvaltade värde uppgår till cirka 80 miljarder kronor.
Affärsidén är att bedriva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande.
Bolaget är idag en stor och inflytelserik ägare i bland andra Handelsbanken, SCA, Volvo,
Sandvik, Ericsson, ICA Gruppen, Skanska samt SSAB. Som VD för Industrivärden är Helena
Stjernholm en viktig maktfaktor i svenskt näringsliv. Tidigare har Helena arbetat som partner
på IK Investment Partners.

- Att Industrivärden, som historiskt har anklagats för att vara en manlig bastion, utser Helena
Stjernholm till VD känns snudd på sensationellt. Det visar Industrivärdens framtidsfokus.
Helena är professionell och har under 20 år på investmentbolaget IK levererat starkt resultat.
Det är en glädje att se en kvinna av hennes kaliber på denna post. Hennes påverkan i sfären är
redan påtaglig och förändringen fortskrider i rask takt, säger Gunilla Arhén, VD och grundare
Ruter Dam.

Helena Stjernholm är stolt och glad över Hedersutmärkelsen:

- Det känns hedrande att uppmärksammas med Ruter Dams Hedersutmärkelse och det vore
fantastiskt om detta kan bidra till att inspirera andra kvinnor att ta viktiga ledarroller i
näringslivet, säger Helena Stjernholm.

Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam 2016 delas ut i samband med ”Ruter Dam-dagen”, ett
årligt seminarium för deltagare från Ruter Dams Chefsutvecklings- och Mentorprogram.

Förra året gick Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam 2015 till Mia Brunell Livfors, VD Axel
Johnson. Bland tidigare pristagare återfinns Sonat Burman Olsson, VD Coop Sverige, Annika
Falkengren, koncernchef SEB, Ann Carlsson, VD Apoteket AB samt Magdalena Gerger, VD
Systembolaget.

Urvalsprocess Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam:
Hänsyn tas bl. a till företagets storlek, omsättning, antal medarbetare och chefens grad av
makt och inflytande. Utnämningen gäller från juli 2015 till juni 2016.
Pristagaren utses av Ruter Dams styrelse bestående av ordförande Gunnel Duveblad,
styrelseproffs, Gunilla Arhén, VD och grundare Ruter Dam, Ann Carlsson, VD Apoteket, Eva
Krutmeijer, VD och grundare EKKO AB och Malin Persson, styrelseproffs.

För mer information:

Helena Stjernholm, Årets Ruter Dam 2016
genom Sverker Sivall, kommunikationschef, Industrivärden
E-post: sverker.sivall@industrivärden.se
Mobil: 070 – 697 38 25

Gunilla Arhén, VD och grundare, Ruter Dam
E-post: ga@ruterdam.com

Annika Hesselman, presskontakt, Micael Bindefeld AB
E-post: annika.hesselman@bindefeldab.se
Mobil: 070 – 768 11 00

Om Ruter Dam
Ruter Dam är ett Chefsutvecklings- och Mentorprogram som grundades 1987. Målet är fler kvinnliga chefer på hög nivå i
stora företag. Ruter Dams verksamhet präglas av affärsmässighet, kvalitet, och resultat. 1100 kvinnliga chefer har genomgått
det ettåriga programmet. Ruter Dams goda resultat är möjligt tack vare unikt stöd av företagsledare och direktörer på högsta
ledande nivå i näringslivet. Läs mer på www.ruterdam.com