Är det tillåtet att byta anställningsort?


Fråga: Jag jobbar på ett större företag där det pågår en stor konsolidering och omorganisation. De centrala funktionerna där jag arbetar kommer flyttas till annan ort och jag måste söka min tjänst igen. Nu arbetar och bor jag i Stockholm. Det här passar inte min privata situation. Dessutom kommer det inte finnas plats för alla på det nya huvudkontoret. När jag påpekade detta fick jag svaret att jag inte behöver ta så allvarligt på placeringsorten. Är det tillåtet att ändra anställningsort? Om jag bor kvar i Stockholm får jag antagligen betala för mina pendlingsresor. Jag har svårt att se det på något annan sätt än att de vill bli av med folk?

Svar: Arbetsgivaren har rätt att bestämma placeringsort. Det ingår i arbetsgivarens ansvar att leda och fördela arbetet. När det gäller resor är arbetsgivaren skyldig att betala för arbetsresor som ingår i tjänsten. Det kan gälla resor till annat kontor för till exempel möten. Men om du skulle bo kvar i Stockholm får du själv bekosta pendlingsresorna. Jag tror inte att argumentet om antal platser på den nya orten påverkar. Det är arbetsgivarens ansvar hur kontoren utformas. Men det går utifrån exempelvis arbetmiljölagen att argumentera för vad som är en bra arbetsmiljö. Det är svårt att svara på din fråga om arbetsivaren vill bli av med folk. Men faktamässigt är beslutet såvitt jag har förstått lagligt. 

Gunilla Arhén - publicerad i DN söndag 21 maj 2017.

http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/ar-det-tillatet-att-byta-anstallningsort/

Vad säger din chef? Som nyanställd är det naturligt att du behöver vägledning. Din chef borde vara intresserad av att du förstår vad du ska göra.

Läs gärna vad som står i ditt anställningskontrakt innan du talar med chefen. Där bör finnas någon typ av arbetsbeskrivning.

Vad var dina förväntningar när du började ditt arbete? Vad talade ni om att du skulle göra? Du kanske har hunnit få några tankar eller idéer på hur du skulle vilja arbeta? Kom gärna med förslag i så fall. 

Var inte rädd att ställa frågor när ni pratar. Det är viktigt att du förstår vad du förväntas göra på jobbet. 
Skulle det däremot vara så att din chef inte förstår vad du talar om, eller att du märker att du inte har chefens stöd, då kan det vara anledning att fundera över om du är på rätt arbetsplats. Men ge det först en ordentlig chans. Det är lätt att missuppfatta situationer som nyanställd. 

publicerad: 2017-05-22