Annsofi Eriksson, RD01, är ny chef för Utveckling Befintlig Affär på Länsförsäkringar Fondliv

Margareta.Ozolins@astrazeneca.com

Berätta om ditt nya jobb Annsofi. 
Som chef för Utveckling Befintlig Affär ansvarar jag för att våra livsystem är konkurrenskraftiga och har den funktionalitet som behövs för att hantera livaffären legalt och affärsmässigt och att vi som organisation arbetar effektivt med kort time to market. 

Vilka utmaningar ser du i jobbet?
Att dra största möjliga nytta av ny teknik, digitalisering och förenklade arbetssätt, för att möta nya marknadsförutsättningar och överträffa kundernas allt högre förväntningar på både enkelhet och ökad valfrihet, samt att på ett effektivt sätt anpassa våra system för nya regelverk som driver transparens och prispress. 

Vad ger dig energi och vad gör du gärna på ledig tid?

Min lediga tid ägnar jag åt familjen, vännerna, träning i olika former och sommarstället vid Ottnaren i Gästrikland. 

publicerad: 2017-10-10