Annica Axelsson, RD03, är koncernchef för Ineko och Brand Factory

Annica-portratt3-farg-.jpg

Annica Axelsson, RD03, utsågs till koncernchef för Ineko och Brand Factory i  september 2016, som sedan 1 april även innefattar Brand Factory.

Vad innebär ditt  jobb?
Vi driver en stor förändringsresa i alla våra länder i en marknad som står inför stora strukturförändringar. Min roll som koncernchef är att staka ut vägen framåt för hur vi skall nå vår vision som den ledande nordiska aktören inom visuell kommunikation. Rent konkret är det att se till att vi har de bästa förutsättningar i varje land och att vi får ihop de synergier vi har inom koncernen, inte minst när det gäller våra digitala tjänster och vårt hållbarhetsarbete. Bästa förutsättningarna hänger ihop med att förvalta och utveckla våra största värden i bolaget, våra kundrelationer och våra medarbetare.

Vilka utmaningar ser du?
Jag vill gärna tillbringa mycket tid med våra kunder och ute på våra olika kontor och produktionssajter för att möta vår personal. Eftersom vi är spridda i hela Norden med många sajter så är tiden en utmaning. Sen är kommunikation alltid en utmaning – vi går igenom en stor förändringsresa och då krävs mycket kommunikation för att engagera och entusiasmera. Det är en viktig del av mitt jobb och sen faller en stor del av detta på respektive lokal VD men hela koncernledningen och alla lokala chefer måste hjälpas åt att driva förändring.  

Reflektion över första året och rollen som koncernchef?
Det första året har gått oerhört fort och även om jag är otålig kan jag se att vi gör framsteg i vår förändring. Jag har en väldigt bra styrelse, ordförande och ägare vilket underlättar mitt arbete. Den största skillnaden att vara koncernchef mot att vara VD tycker jag är att du är lite mer ensam. Då blir det exra viktigt att ha en bra dialog med ordförande och styrelse och där har jag haft tur. Det externa nätverket blir också extra viktigt och där har jag inte minst mina RD03-vänner som är en fantastisk källa till stöd, råd och energi.

Vad är roligt och ger dig energi utanför jobbet?
På jobbet får jag energi av människor och att vinna tillsammans. Jag har extra kul på jobbet när vi slår våra mål, övervinner utmaningar eller bara kommer på smartare lösningar på ett problem.  

Min lediga tid tillbringar jag med min familj och mina vänner – det får jag mycket energi av. Mina döttrar spelar fotboll och handboll så det blir mycket matcher och den typen av aktiviteter på helger och kvällar. Jag har börjat spela tennis med en kompis och det är ett nyfunnet intresse som verkligen är givande.

publicerad: 2017-08-10