Anna Ramberg, RD17, Integrated Supply Chain Director Additional Materials, Tetra Pak

anna_ramberg.jpg

Anna Ramberg har nyligen tillträtt en nytillsatt roll som Integrated Supply Chain Director Additional Materials på Tetra Pak.

Vad innebär din nya roll?
Att skapa möjlighet för nära samarbete och koordination inom distributionskedjan av det vi inom Tetra Pak kallar för Additional Materials (det är alla våra olika öppningstillbehör som lock och skruvöppningar samt sugrör och remsor). Distributionskedjan inbegriper interna fabriker, externa leverantörer, transportörer och kunder och innehåller både den faktiska produkten och den tillhörande informationen. Detta med målsättning att skapa mervärde för kunder samt minska förluster i distributionskedjan.  

Detta inkluderar följande ansvar:
-Planera och tillse att vi effektivt fördelar både befintlig lokal och central kapacitet samt nya kapacitetsinvesteringar. 
-Säkerställa att strategiska mål och investeringsplaner implementeras globalt.
-Koordinera och stödja att globala projekt implementeras inom alla cluster. 
-Delta i den globala uppföljningen och prioriteringen av utvecklingsaktiviteter.
-Revidera cluster back up planering och bidra vid clustrens kontinuitetsplanering och riskbedömningar. 

Vilka utmaningar ser du?

Rollen finns inte för Additional Materials idag utan rollen är ny, den finns för Packaging Materials (förpackningsmaterialet) så jag skall bygga upp en ny organisation och identifiera våra största förluster inom supply chain för Additional Materials och hitta lösningar för att minska förlusterna. Rollen är global så jag behöver bygga upp mitt nätverk inom hela distributionskedjan globalt under en ganska kort tid för att kunna planera så att vi kan visa resultat under 2018.  

Vad ger dig energi och vad gör du gärna på ledig tid?

Energi får jag när jag märker att något jag gör gör skillnad, att jag kan bidra till något bra, något som är bra för alla. Jag får också energi av att ställa i ordning, strukturera och förenkla.

Vad är ledig tid? Om det är tid som är skild från lönearbetstid så använder jag min tid till att ta hand om barn, djur och hus&hem. Utöver det så har jag och min man ett antal byggprojekt som vi jobbar med, vi har en liten bypub som vi öppnar då och då och jag läser/lyssnar på så många böcker jag hinner. 

publicerad: 2017-08-09