Anna Öster, RD17, Chefsekonom Länsförsäkringar på Ruter Dam lunch i STH, 28 nov. Om ekonomin nu och framåt.

IMG_7089.JPG

”Stark ekonomi men negativa räntor, vart är vi på väg?” var rubriken på Annas anförande. Sedan finanskrisen är världen sig inte lik längre utifrån traditionellt nationalekonomiska modeller. Räntan har successivt blivit lägre i Sverige, Europa och USA.

De låga räntorna beror både på en mycket expansiv penningpolitik men också på betydligt mer långsiktiga trender. Bl.a. har utbudet av sparande (exempelvis pensioner) och investeringar globalt fått räntor att falla.

Nu har vi minusränta i Sverige. Riksbanken och centralbankernas syfte är att stimulera ekonomin, och det har de lyckats med. I Sverige har Riksbanken bl.a. försökt skapa inflation genom att få kronan att försvagas. Eftersom svensk ekonomi är stark, är det dock inte rimligt att svenska kronan fortsätter att sjunka i värde.

Det tar ca två år innan centralbankens agerande till fullo slår igenom på ekonomin. Vill Riksbanken snabbt uppnå inflation är det bästa sättet att bedriva en mer expansiv penningpolitik än omvärlden, det leder till svagare krona och bidrar till inflation eftersom importen blir dyrare.

Anna berättade att Riksbanken, andra centralbanker och analytiker som hon själv har missbedömt framförallt inflationsutvecklingen. Det är uppenbart att gamla sanningar inte till fullo stämmer längre. Det innebär också att ett visst mått av ödmjukhet inför framtiden är att föredra.

Fler bilder

Text: Gunilla Arhén
Bild: Marika Lundsten

publicerad: 2017-11-30