Agneta Påander, CSR Direktör Orkla på Ruter Dams nätverkslunch i Malmö

Malmolunch_Agneta_Paander.jpg


Agneta Påander, CSR Direktör/Orkla höll lunchföredrag om hälsosam, hållbar och samhällsnyttig mat fredagen den 8 mars på Skeppsbron 2 i Malmö.
Agneta delade med sig om hur man målmedvetet behöver säkra att hållbarhetsarbetet leder till lönsamhet för bolaget. Detta gör man på Orkla genom att reducerar risk, reducerar kostnader, driva försäljning och stärka varumärket. 

Ett hållbarhetsinitiativ måste levererar mot en eller flera av dessa mål. Agneta delade även med sig av hur Orkla provar olika strategier vid nya mera hållbara lanseringar, t ex genom att köpa upp ett nischat varumärke med fokus på veganmat som Anamma eller lansera vegetariska produkter under ett känt varumärke som Felix. Båda vägarna med olika utmaningar och möjligheter och i slutändan framgångsrika!

Agneta avslutade med att understryka vikten av uppföljning och tydliga mål. Om man inte känner sig delaktig på funktions och individnivå och ser kopplingen till den egna rollen står hållbarhetsarbetet stilla. Ägarskap och bonusmål har varit viktiga framgångsfaktorer för förändringsarbete länkat till hållbarhet hos Orkla och mycket har hänt de senaste åren.
Det blev många frågor och intresset var stort hos alla Ruter Damare som deltog  - ett stort tack till Agneta!

publicerad: 2018-03-20