Affärsnätverket på företagsbesök hos Ericsson 10 okt

Startbild.jpgDe senaste 18 månaderna har präglats av en omfattande förändringsresa för att stabilisera Ericsson och komma på rätt köl igen. VD Börje Ekholm med medarbetare bjöd in till ett företagsbesök som bjöd på framtidstro och stark innovationskraft i Ericsson Studio, Kista i Stockholm. Över fyrtio förväntansfulla Ruter Damare fick en spännande inblick i framtidens telekombransch.

IMG_2280.jpg

VD Börje tog sig an uppdraget att göra en turnaround plan och stärka den globala affären. En tuff utmaning då aktiekursen dök och förtroende för Ericsson minskat hos kunderna och flera nedskärningar av personal hade genomförts. Idag finns Ericsson i 110 länder och har 95.000 medarbetare.

Ericsson levererar digital infrastruktur på en global marknad och det viktigaste för mig var att fortsätta att satsa hårt på rätt personal samt forskning och utveckling och investera för framtiden säger vd, Börje Ekholm.

Utvecklingen går mot att konsumenter och företag kommer att vara uppkopplade på många enheter samtidigt och det kommer att kräva mer datakapacitet. Många företag satsar i sin digitala strategi att automatisera och digitalisera sina processer.

5G är svaret på att utveckla efterfrågan på kapacitet och ersätta kabel och fibernät till trådlöst alternativ och sänker kostnader radikalt.

Vi kommer att ha miljarder uppkopplade enheter inom ett par år och möjligheterna kommer att vara många framför allt kommer man att använda kropp och röst så kallad zero touch. En kritisk del i implementering av 5G är att Sverige har frekvenser för att möjliggöra 5G nät.

Svensk Industri kan drabbas hårt om inte politiken prioriterar frågan om att erhålla tillräckligt med frekvens som möjliggör lansering av 5G att möjliggöra innovationsmöjligheter.

Varumärket har genomgått en re-branding och anpassats mer för det digitala landskapet och är starkt kopplad till den nya affärsstrategin. Fokus har varit på att alla anställda ska förstå vikten av att bygga värde för kund och stärka kundupplevelsen.

Produkter och människor är varumärkesbärare och stora insatser har gjorts inom People-delen där ett koncept för way of working har tagits fram och implementerats där värderingarna är ledstjärnor.

Ericsson delar utmaningen med de flesta företag om jakten på supertalangerna och verkar hårt inom flera områden för att få in fler ingenjörer globalt.

Resultatet av den nya strategin är att siffrorna nu pekar uppåt och Ericsson är på stark frammarsch igen.

Besöket avslutades med en rundvandring i Ericssons studio där nya innovationer presenterades. Varmt tack de talare som gjorde dagen, Helena Norrman, SVP & Head of Marketing, Corporate Relations, Selina Millstam, Vice President & Head of Talent Management, Preeti Nagarajan RD17, Head of PDU Radio, Cecilia Atterwall RD16, VP & Head of Marketing & Comms for Networks, Hans Bergström, Director Technology och Joakim Sorelius, Head of Development Unit Networks, VD Börje Ekholm för ett väl genomfört och välbesökt företagsbesök. Och varmt tack till alla Ruter Damare som engagerat ställde frågor.
IMG_2350.jpg
Klicka här för fler bilder (endast för medlemmar)

publicerad: 2018-10-19