AffärsNätverk

Ruter Dam har en stark tro på nätverk och relationer. Hela vår verksamhet är uppbyggd på goda, långsiktiga och hållbara relationer med ömsesidigt utbyte. 

Affärslivet och karriären generellt bygger på samma grund. Goda relationer som öppnar dörrar, möjliggör för nya perspektiv och bidrar med kompetenser.

Relationer stimulerar och bidrar till mångfald på många olika plan.

I syfte att bidra till kvinnors professionella nätverk och relationsbyggande erbjuds alla deltagare som genomgått vårt 1-åriga Chefsutvecklings- och Mentorprogram medlemskap i Ruter Dams AffärsNätverk

Inom ramen för vårt AffärsNätverk har vi också en VD-grupp och en Styrelsegrupp som riktar sig till medlemmar som har just rollen som VD respektive är aktiva i styrelsearbete.

Varje år ordnar vi även ett antal Företagsbesök där VD och koncernledningen är värdar. Senaste besök har varit hos Stora Enso, Systembolaget och Försvarsmakten. 

AffärsNätverket träffas regelbundet på Nätverksluncher/frukostar och Seminarier där vi skapar utrymme för både personliga dialoger och får lyssna till spännande talare. 

Ruter Dams nätverk är endast öppet för de som genomgått vårt 1 åriga chefsutvecklings- och mentorprogram.
Sagt om Ruter Dam och Affärsnätverket

Helne_Mellquist_0314_portrait1.jpg

"Jag var ung när jag gick Ruter Dam-programmet och det gav mig insikt om helt andra möjligheter med att kunna kombinera familj och karriär. Men framför allt vill jag poängtera det breda kontaktnät som kommer med Ruter Dam. I det långa loppet har det varit en värdefull tillgång under min karriär." Heléne Mellquist, Ruter Dam 1997, SVP Volvo Trucks Europe