Affärslunch Göteborg 9 mars

IMG_2653_2.jpg

 


Den 9 mars fick Ruter Damerna i Göteborg möjlighet att ta del av hur Helene Odenjung kommunalråd (L) ser på Göteborgs framtida utmaningar.

IMG_2574_002.jpgUtifrån Helenes perspektiv så är de absolut viktigaste frågorna skolan och integrationen. Den sistnämnda framför allt ur ett kvinnoperspektiv. Helene framhöll framför allt frågan om att alla kvinnor oberoende av kulturell bakgrund skall ha samma rättigheter i Sverige men även ordning och reda i skolan är en viktig fråga .

Helene berättade även för de drygt 20 närvarande Ruter damerna hur och varför hon valt att jobba med politik.

Extra roligt var att flera damer från årets program (2018) var med på lunchen. 

IMG_2653.jpg

publicerad: 2018-03-13