Affärsfrukost med nätverket

IMG_8650.jpg


Dagens frukostmöte med affärsnätverket blev en insiktsfull föreläsning av Cristina Petrescu, Nordisk chef för offentlig sektor på Tieto och Ruter Dam 2008. Om offentliga upphandlingar och innovationslösningar för vården. SKL och regeringen har en vision om att Sverige ska bli bäst på it-lösningar.

-          Vi vill vara bäst på it-lösningar för e-hälsa och exportera detta till andra länder säger Cristina.

IMG_8638.jpgAI och robotifieringar skapar stora möjligheter att utveckla vårdkoncept. Statistiken talar sitt tydliga språk, vi lever längre och behovet av vård över tid ökar. Framtidens behandlingar går mot personifierade lösningar och där till exempel medicin kommer vara utifrån individens DNA och inte generella doseringar som görs nu.

Men det finns stora utmaningar i den struktur som är idag med 290 kommuner och 21 landsting. Samordningen mellan kommuner i IT-miljön är idag på så sätt att blir du sjuk i Umeå och uppsöker läkare där och är normalt bosatt i Göteborg så finns ingen möjlighet för läkaren att se sjukdomshistorik. Tiden som läkare och sjuksköterskor lägger ner på administration är omfattande och det finns en stor potential att förbättra flöden så läkare och sjuksköterskor kan ägna sin tid åt behandling istället.

IMG_8672.jpgEn annan stor utmaning i vården är att vi svenskar har ett beteende att när vi bli sjuka uppsöka närmaste akut vilket skapar köer. Det behövs en beteende ändring så att konsument tydligt vet var den ska vända sig vid olika typer av sjukdomar.

Nya vårdformer som appar, Kry med flera har sett behovet och erbjuder vård 24/7.

-          Landsting och kommuner går mot den visionen att erbjuda mer vård direkt i hemmet säger Cristina.

Den stora frågan kvarstår, är upphandlingar av integrerade vårdflöden, samverkan mellan kommuner och landsting och nationella tjänster som supporterar detta lösningen?

Frågan diskuterades intensivt av de deltagande Rut Dam deltagarna. 

Klicka här för alla bilder

publicerad: 2018-04-20